ริมจันรีสอร์ท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ให้ ริมจันรีสอร์ท ได้รับใช้ท่านในอนาคต
อันใกล้นี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 053-771-882

โทรสาร  :  053-771-883
 
 
 
::ข้อมูลผู้ส่ง
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  โทรศัพท์ :
     
::รายละเอียด
  หัวข้อ :
รายละเอียด :

กรุณากรอกตัวเลขให้ถูกต้อง:

 
     หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนกำหนดการเดินทางกรุณาแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน หากมิได้
แจ้งเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนกำหนดการเดินทางล่วงหน้าทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำ และ ยกเลิกการจองห้องพัก
 
 
     
จองห้องพัก
 
 
 
   
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท : 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-771-883 โทรสาร : 053-771-883
Copyright @ 2008 Power By Rimchan Resort Design By Chiangmaizonedotcom