แผนที่
 
     โรงแรม ริมจันรีสอร์ท อยู่ห่างจากตัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพียง 28 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใน อำเภอ
แม่จัน ซึ่งอยู่ระหว่างทางแยกจะไปอำเภอแม่สาย และ อำเภอเชียงแสน ประหนึ่งเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย
 
 
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท สวนอาหาร ครัวโตกตอง
   
มุมฅนเมือง ผับคนเมือง หมู่บ้าน ริมจันทร์ธานี
   
     
จองห้องพัก
 
ผับคนเมือง
 
หมู่บ้าน ริมจันทร์ธานี
 
   
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท : 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-771-882 โทรสาร : 053-771-883
Copyright @ 2008 Power By Rimchan Resort Design By Chiangmaizonedotcom