ห้องอาหาร ตูบหลวง
     อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง อาหารไทย อาหาร
จีน หลากหลายรสชาติ และ เครื่องดื่มอีกมากมาย
พร้อมรับฟังดนตรีอันไพเราะจากนักร้องสาวสวย ณ
ห้องอาหารตูบหลวง
 
 
     
 
 
 
   
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท : 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-771-882-3, 053-771-022-4 โทรสาร : 053-771-023
Copyright @ 2008 Power By Rimchan Resort Design By Chiangmaizonedotcom