สวนอาหาร โตกตอง
     "ครัวโตกตอง" สวนอาหารพื้นเมืองภายใต้
บรรยากาศแห่งนครล้านนา  ดนตรี  สะล้อ  ซอ  ซึง บรรเลง   พร้อมการแสดงฟ้อนรำที่งดงามทุกค่ำคืน
ครัวโตกตอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 053-756-369-70
โทรสาร  :  053-771-023
 
     
 
ริมจัน รีสอร์ท


 
   
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท : 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-771-882 โทรสาร : 053-771-883
Copyright @ 2008 Power By Rimchan Resort Design By Chiangmaizonedotcom